Data Center Day 2016 keräsi Suomen ICT-alan ammattilaiset yhteen

Data Center Day 2016 keräsi Suomen ICT-alan ammattilaiset yhteen.

Kiitos vielä kaikille Santa Monica Networks Data Center Day 2016 osallistuneille! Lue ja näe mitä päivä tarjosi yli 160 messuvieraalle sekä näytteilleasettajille.

Tänä vuonna SMN Data Center Day 2016 puheenvuorojen yhteinen teema oli modernin datakeskuksen teknologiat.

Santa Monica Networksin Data Center Day pidettiin 29.11.2016 Messukeskuksen kokoustamossa, Helsingissä. Päivä tarjosi yli 160 osallistujalle, isännälle ja näytteilleasettajille mahdollisuuden tutustua toisiinsa, keskustella, vertailla eri datakeskusratkaisuja sekä kuunnella puheenvuoroja päivän polttavista aiheista.

Oheisena Data Center Day:n video

Ensimmäisen varsinaisen puheenvuoron piti Juniper Networksin Senior System Engineer Jani Ripatti. Hän esitteli Juniper Networksin lanseeraaman Junos Fusion arkkitehtuurin, joka tarjoaa erityisesti ajankohtaisiin pilvipalveluiden kehittämisestä johtuviin tietoverkkohaasteisiin vastauksen avoimien rajapintojen, automatisoinnin ja yksinkertaistamisen avulla.

”Junos Fusion verkkoarkkitehtuuri koostuu kahdesta laitetyypistä: Aggregation ja Satellite-kytkimistä, jotka yhdistyvät aidosti yhdeksi laitteeksi. Koko verkon konfigurointi ja hallinta tapahtuu yhdellä loogisella laitteella, ja vikasietoisuuden parantamiseksi aggregointikytkimet toimivat toisistaan riippumatta. Näin ollen esimerkiksi palvelimet – liittyessään kahdella linkillä Fusioniin – uskovat kiven kovaan olevansa kiinni yhdessä laitteessa. Tämän myötä monimutkaisia spanning tree -tekniikoita ei tarvita ja kaikki linkit ovat koko ajan tuotantokäytössä.”

Päivän toisen varsinaisen puhevuoron käytti MRV, jolta oli tilaisuuteen saapunut puhujaksi Ed Zalmstra ja Ronald Van Der Meer. Esityksessä keskityttiin esimerkiksi kuituoptiikan tuomiin hyötyihin datakeskusarkkitehtuurissa sekä optisen datasiirron tulevaisuuden trendeihin.

Santa Monica Networksin Director Joni Oksanen esitteli omassa puheenvuorossaan SMN:n politiikkaohjautuvan verkon rakentamisen periaatteita ja käytettyä teknologiaa. Oksasen puheenvuoro toi selkeästi esille yritysten tarpeen – samalla myös haasteet – uusia omaa infrastruktuuriaan teknologian kanssa samassa tahdissa. Kehityssyklit ovat nykyisin lyhentyneet vuosista ja kuukausista jopa muutamiin minuutteihin. Erilaiset pilvivaihtoehdot tarjoavat apua tähän sopeutumiseen, mutta pilvissä piilee vaara tietoturvan, laadun ja lainmukaisuuden taivutteluun. Oksasen mukaan yritysten onkin varmistettava myös heidän oman infrastruktuurin päivittäminen nykypäivän tarpeita vastaavaksi – sen on muututtava esteestä mahdollistajaksi. Uusi infrastruktuuri vaatii automatisointia, helppoutta, joustavuutta, auditoituvuutta ja hallittavuutta.

Puhevuorojen välissä osallistujilla oli myös hyvin aikaa keskustella, verkostoitua sekä jakaa kokemuksiaan lounaan ja kahvikupin ääressä. Iltapäiväkahvien jälkeen puheenvuoron sai Tintriltä Senior System Engineer Peter Eriksson. Hän keskittyi erityisesti esittelemään – Suomessa vielä uudemman toimijan – puhtaasti virtuaaliympäristön tallennusalustana toimivan Tintrin tuote- ja toimintakonseptia. Peter Eriksson mukaan useiden yritysten datakeskukset ovat jääneet pahasti 90-luvulle, vaikka tietoa ja liiketoimintaa ohjataan jatkuvasti enemmissä määrin verkkoon. Datakeskusten päivitystarve on Tintrin mielestä akuutti. Tintrin missiona on tarjota asiakkailleen nykyajan tarpeisiin päivitettyä teknologiaa ja palveluita kustannustehokkaasti, yksinkertaistaen ja poistaen toimintapoluista turhat välikädet. Yksi Tintrin kilpailuetuja onkin Erikssonin esittelemä Tintri Global Center – single pane of glass, jossa käyttäjän on mahdollisuus valvoa ja hallinnoida usean eri lähteen dataa yhden käyttöliittymän alta.

Santa Monica Networksin Director Joni Oksasen päivän viimeinen puheenvuoro oli hybridipilven rakentamisesta. Puhe käsitteli yleisesti pilviratkaisuja (privaty, community ja public cloud), mutta syventyi erityisesti hybridipilviratkaisuihin. Hybridipilvi muodostuu kahden tai useamman eri toimijan tai teknologian yhdessä muodostamasta kokonaisuudesta. Asiakkaalle hybridipilven hyödyt ovat erityisesti yhdistelyssä. Hybridipilven ansiosta asiakas voi yhdistää kahden eri pilvipalvelun tarjoajan parhaat puolet yhdeksi asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Oksanen esitteli puheenvuoronsa aluksi myös SMN:n uuden kärkihankkeen: strateginen pilvikumppani. Kärkihankkeen myötä Santa Monica Networks haluaakin heittää pallon asiakkailleen. SMN tavoitteena on kehittää palveluitansa asiakkaiden toiveiden ja odotusten mukaiseksi seuraavan 4-6 kuukauden aikana.

 

 

Lue myös