Takaisin

Microsoft Azure arkkitehtipäivä

Julkinen pilvi tarjoaa puhdasta teknologiaa, joka ei itsessään tuo asiakasarvoa. Asiakasarvo tulee vasta soveltamisen ja käyttämisen kautta huomioiden liiketoiminnan tarpeet sekä nykyisen IT-infrastruktuurin pilvivalmiuden.

Arkkitehtipäivän avulla autamme asiakasta kirkastamaan ajatuksensa ja rakennamme toteutuksen asiakasarvon tuottamiseen. Huolellisesti suunnitellun päivän aikana autamme asiakkaita ymmärtämään ja hyödyntämään paremmin Azuren mahdollisuuksia. Workshopin tavoitteena on vastata kysymyksiin kuten, millaiset palvelut sopivat pilveen, miten laajennan palveluverkkoa pilveen ja miten siirrän työkuormia pilveen.

Saadaksemme päivästä täyden hyödyn, toivomme ennakkotapaamista jossa sovitaan tarkemmin kehityskohteista, määritellään tavoitteet, sekä sovitaan ajankohta ja käytännön järjestelyt päivälle.

Azure arkkitehtipäivän hyödyntäminen:

  • Roadmap työskentelyssä (luonti/arviointi)
  • Erilaisten hands-on koulutusten järjestämisessä
  • Tunnistaaksesi mitä kannattaa siirtää pilveen ja miten
  • Nopeiden voittojen löytäminen yhdessä
  • Työkuorman optimoinnissa
  • Azure ymmärryksen lisäämisessä