Takaisin

Microsoft Teams -työpaja

Työtavat muuttuvat ja yhteistyön merkitys korostuu. Jotta yritys voi työskennellä tehokkaasti tulee käytössä olla modernit työvälineet yhteistyöhön ja yhdessä työskentelyyn.

Työskentely ei enää rajoitu vain yrityksen sisään, vaan tarve työskennellä tehokkaasti erilaisissa ryhmissä on myös yrityksen ulkopuolella, asiakkaiden ja esimerkiksi kumppaneiden kanssa.

Microsoft Teams on Office 365 –palveluun kuuluva modernin tiimityöskentelyn, viestinnän ja kokoustaminen väline. Ottamalla Teamsin osaksi päivittäistä työskentelyä ja tietotyöläisten digitaalista työpäivää on mahdollisuus päästä merkittävään tehokkuuden ja tuottavuuden kasvuun.

Työpajan jälkeen asiakkaalla on valmiit suunnitelmat siihen, miten Teams otetaan osaksi päivittäistä työskentelyä. Asiakas pystyy hyödyntämään palvelun ominaisuuksia ja mahdollisuuksia tehokkaasti.

Teams -työpaja järjestetään asiakasorganisaatiolle Elisan tai asiakkaan tiloissa. 

Työpajapäivän sisältö

  • Tavoitteiden asettaminen ja päivän sisällön läpikäynti
  • Tiimityöskentelyn nykytila, miten työskentelemme yhdessä ja mitä kehitettävää siinä olisi
  • Käytössä olevien välineiden läpikäynti
  • Teams osaksi digitaalista työpäivää
  • Teams teknisesti, miten palvelusta saadaan tehot irti tietoturvallisesti