Takaisin

Office 365 -koulutukset

Elisa tarjoaa monipuolista Office 365 -koulutusta kaikille Office 365 -käyttäjille. Tarjonnasta löytyy perus- ja jatkokurssien lisäksi myös erikoiskursseja, joissa pureudutaan syvällisesti tiettyyn asiaan, teemaan tai tekniikkaan. Lisaksi Asiakkaalle voidaan räätälöidä kurssi tarpeen ja aiheen mukaan. Koska Office 365 kehittyy jatkuvasti ja päivittyy automaattisesti, kursseilla on aina käytössä sovellusten ja palveluiden uusimmat versiot. 

Pyydä tarkempi kurssitarjotin haluamastasi Office 365 -koulutuksesta smnfi.training@elisa.fi tai Tarjouspyyntölomakkeella. Koulutukset järjestetään asiakaskohtaisesti.

Windows 10

Windows 10 –kurssit luovat katsauksen työasemaversion uudistuksiin ja keskeisiin ominaisuuksiin sekä antavat selkeän kuvan sen mahdollisuuksista, käyttötavoista ja hyödyntämisestä. Windows 10 toimitetaan palveluna ja päivittyy siten tasaiseen tahtiin. Yleensä keväällä ja syksyllä tulee jakoon isompi päivitys, jossa on tyypillisesti myös uusia ominaisuuksia. Tietoturvapäivitykset jaetaan edelleen kuukausittain asiakkaille.

Microsoft Teams

Microsoft Teams on uusi tiimityön keskus, joka tuo yhteen ihmiset, tiedostot ja keskustelut, kaikki samassa jaetussa työtilassa. Näin käyttäjä voi työskennellä missä tahansa, keskustella helposti tiimin kanssa, muokata yhdessä tiedostoja ja käyttää haluamiaan sovelluksia. Teams-kursseilla perehdytään uuteen tiimityötilan mahdollisuuksiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Samalla pohditaan sitä, miten Teams voi muuttaa tiimien tapaa viestiä ja hallita tietoa.

Skype for Business

Skype for Business tarjoaa pikaviestinnän, ääni- ja videoneuvottelut, verkkokokoukset ja yhteiskäytön Office 365:n osana. Kurssilla käydään läpi pikaviestinnän ja verkkokokoustamisen keskeiset asiat. Lisäksi opitaan, miten kokouskutsu luodaan Outlookista käsin ja muokataan kokouksen asetuksia.

OneDrive for Business

OneDrive for Business on Microsoftin pilvipohjainen tallennuspalvelu, joka korvaa perinteisen levyjaon / kotihakemiston. Monipuolisen ja alati kehittyvän palvelun käytöstä kurssilla opitaan mm: automaattisen versiohistorian käyttö, tiedostojen jakaminen sisäisesti ja ulkoisesti, dokumenttien yhteismuokkaus, ja tiedostojen synkronointi omalle koneelle. Lisäksi kurssilla tutustutaan OneDriven mobiilisovellukseen.

OneNote

OneNote-kurssit käsittelevät Microsoftin muistiosovelluksen keskeisiä ominaisuuksia ja niiden tehokasta hyödyntämistä tiedon tallentamisessa ja löytämisessä.

Planner

Microsoft Planner on moderni ja visuaalinen työkalu tiimin tehtävien ja kevyiden projektien hallintaan. Plannerilla voi helposti luoda suunnitelmia, jakaa tehtäviä ja seurata edistymistä. Suunnitelman tehtäviä voi ryhmitellä kätevästi esim. vastuuhenkilön tai edistymisen mukaan. Tietoja voi myös suodattaa määräpäivän, selitteen ja henkilön mukaan. Planner-kursseilla suunnitelmien luominen, tehtävien hallinta ja edistymisen seuranta tulevat tutuiksi. Lisäksi opitaan, miten Planner toimii Teamsin kanssa ja kuinka Teamsin kanavissa voi hallita tehtäviä.

Forms

Microsoft Formsin avulla voi luoda kyselyitä, kokeita ja äänestyksiä. Tuloksia ja vastauksia voi tarkastella sitä mukaa kun kysely edistyy. Kun koe tai lomake on luotu, voi kutsua käyttäjiä vastaamaan missä tahansa selaimessa, ja myös mobiililaitteissa. Kun vastaukset on lähetetty, tuloksia voi arvioida suoraan Forms-sovelluksessa.

Formsin avulla voi muun muassa:

  • Kerätä asiakaspalautetta ja arvioida asiakastyytyväisyyttä
  • Kehittää tuotteita ja palveluita
  • Arvioida työntekijöiden tyytyväisyyttä
  • Luoda kyselyitä ja tietovisoja
  • Kerätä palautetta ja suunnitella aktiviteetteja

Forms-kurssilla luodaan kyselyitä eri vaihtoehtoja käyttäen, viimeistellään lomake teemoja käyttäen ja jaetaan se vastaanottajille. Formsin automaattinen yhteenveto käydään läpi ja katsotaan, miten tiedot voi viedä Exceliin jatkokäsittelyä varten. Lisäksi kokeillaan, miltä kyselyn täyttäminen näyttää ja tuntuu mobiililaitteessa.

Delve Office

Delve näyttää yhdellä silmäyksellä viimeksi käytetyt tiedostot ja ne lähimpien kollegojen tiedostot, joihin minulla on käyttöoikeus – kaikkialta Office 365:sta. Delven avulla voi hallita omaa Office 365 –profiilia, jonka tietojen perusteella oikeat henkilöt ja osaaminen löytyvät nopeasti. Delve hakee tietoa OneDrive for Business –palvelusta, SharePoint Online –sivustoista ja Exchange Online -sähköpostiliitteistä. Ja koska Teams käyttää SharePoint Onlinea, Delve löytää tietoa myös Teamsista. Delve-kurssilla opitaan hyödyntämään sen tarjoamaa tietoa ja näkyvyyttä organisaation toimintaan. Lisäksi kehittynyt Haku-toiminto ja käyttäjäprofiilin hyödyntäminen käydään läpi.

Microsoft Stream

Microsoft Stream on yritystason videopalvelu, jossa käyttäjät voivat ladata, katsoa ja jakaa videoita tietoturvallisesti. Microsoft Streamissa sisältö voidaan järjestää kanaviin ja ryhmiin, ja siten helpottaa sen löytämistä. Videoita voi myös hakea kanavien, ryhmien henkilöiden tai vapaan tekstihaun perusteella. Stream-kurssi antaa hyvät valmiudet videoportaalin hyödyntämiseen. Kurssilainen oppii, miten kanavia, ryhmiä ja hakua voi hyödyntää videomateriaalin tuottamisessa ja kuluttamisessa.

Flow

Microsoft Flow on palvelu, jolla voi automatisoida monia arjen rutiineja. Flow:n avulla voi esimerkiksi automatisoida työnkulkuja sovellusten ja palveluiden välillä, synkronoida tiedostoja, vastaanottaa ilmoituksia ja kerätä tietoja eri lähteistä.

Power BI

Power BI on pilvipohjainen liiketoiminta-analytiikan työkalukokoelma, joka mahdollistaa nopean kytkeytymisen yrityksen moniin datalähteisiin ja tarjoaa helppokäyttöiset, nopeat ja tehokkaat työkalut datan visualisointiin ja analysointiin. Power BI tuo kattavat koontinäytöt, interaktiiviset raportit ja havainnollistavat visualisoinnit käyttäjien ulottuville mahdollistaen BI:n myös itsepalveluna

PowerApps

PowerApps on sovelluksista, yhdistimistä (connectors) ja tietoalustasta koostuva paketti, joka tarjoaa nopean sovelluskehitysympäristön liiketoiminnalle luotavien mobiili- ja selainkäyttöisten sovellusten rakentamiseen. PowerAppsin avulla voit nopeasti luoda mukautettuja yrityssovelluksia, jotka muodostavat yhteyden joko taustalla olevaan tietoalustaan (Common Data Service for Apps) tai erilaisiin verkkolähteisiin tai paikallisiin lähteisiin (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server jne.) tallennettuihin yritystietoihin.

Office-sovellukset (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Office-peruskursseilla käydään läpi ohjelman peruskäyttö ja keskeiset toimintatavat. Tavoitteena on ymmärtää ohjelman käyttötarkoitus ja perustoiminnallisuus, oppia keskeiset toiminnot ja saada varmuutta perusasiakirjojen luontiin ja hallintaan. Peruskurssit on tarkoitettu vasta-alkajille, ohjelmaa jonkin aikaa käyttäneille, perusasioiden kertausta tarvitseville, ja uuden version perustoiminnallisuudesta kiinnostuneille.

Office-jatkokursseilla ohjelman ominaisuuksiin perehdytään laajemmin ja syvällisemmin. Kurssilla tehtävät harjoitukset ovat peruskurssia haastavampia ja monipuolisempia. Tavoitteena on ymmärtää ohjelman käyttömahdollisuudet laajemmin, oppia ohjelman edistyneitä ominaisuuksia ja saada siten valmius luoda tyylikkäitä ja toimivia asiakirjoja nopeasti. Jatkokurssit on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat saada ohjelmasta enemmän irti ja oppia hyödyntämään sen mahdollisuuksia laajemmin.

Office-taitojen päivityksessä sovelluksen keskeinen toiminnallisuus käydään läpi kertauksenomaisesti ja uusiin piirteisiin keskittyen. Vauhti on hieman tavanomaista ripeämpi, mutta aikaa on silti kysymyksille ja mahdollisten ongelmien selvittelylle. 10 tapaa toimia fiksummin Office-sovelluksilla -kurssin jälkeen osallistuja tuntee uusimmat ja tehokkaimmat ominaisuudet ja osaa hyödyntää niitä päivittäisissä tehtävissään.

Office-erikoiskurssit käsittelevät rajattua aihetta syvällisesti. Kurssilla perehdytään pintaa syvemmältä tiettyyn asiaan, teemaan tai tekniikkaan. Office-erikoiskursseja voidaan järjestää myös räätälöitynä Asiakkaan tarpeiden mukaan.


Visio Online

Visio-kurssit antavat hyvät perusvalmiudet erilaisten kaavioiden ja diagrammien luomiseen Microsoft Visiolla.

SharePoint Online -pääkäyttäjäkurssi

SharePoint Online -pääkäyttäjäkurssilla tutustutaan SharePointin arkkitehtuuriin, rakenteeseen ja hallintaan. Lisäksi kurssilla opitaan, miten SharePoint Online toimii yhdessä Officen ja muiden Office 365 -sovellusten kanssa. Pääkäyttäjäkurssit on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat SharePointin sivustoista, työtiloista, listoista ja dokumenttikirjastoista.

SharePoint Online -loppukäyttäjäkurssi

Loppukäyttäjän SharePoint –peruskurssilla käydään läpi SharePointin peruskäyttöä kuten dokumenttikirjastojen ja listojen hallintaa, työ- ja projektitiloissa toimimista sekä työnkulkujen käyttöä. Lisäksi opitaan, miten Office-sovellukset ja SharePoint toimivat yhdessä ja miten SharePointin kanssa voi toimia suoraan Officesta käsin. Peruskurssit on tarkoitettu käyttäjille, jotka hyödyntävät SharePointin sivustoja, työtiloja, listoja ja dokumenttikirjastoja.