Takaisin

Tietoturva on osa laatuajattelua

Mitä on tietoturva nykypäivänä?

Kurssityyppi: Luentoja 

Kurssikieli: Luennot suomeksi, materiaali suomeksi

 

Mitä on tietoturva nykypäivänä?

Globaalien verkkojen aikakausi
Pilvipalveluiden tietoturva (Public, Hybrid ja Private Cloud services)
Nousevat trendit
Juridiset muutokset
Miten laatuajattelu ja tietoturva kohtaavat?

Millainen on hyvä tietoturva?
Tietoturva eri osa-alueet laatuajattelun kannalta
Tietoturvaostajan laatuvinkit
Tietoturvan ulkoistaminen laadukkaasti
Tietoturva ja korkea käytettävyys – mahdoton yhtälö?
 Tietoturvan määritteleminen – Koko organisaation teknisen tietoturvan määrittelydokumentin perusteet

Miksi määritellä?
Miksi dokumentoida?
Miksi koostedokumentti organisaation teknisestä tietoturvasta on tärkeä?
Miksi selkokielisyys tietoturvassa on tärkeää?
 Yritysverkon rooli päätelaitteiden tietoturvassa 2010-luvulla

Lähiverkon tietoturva
Langattoman verkon tietoturva
Palomuurit ja Web-liikenteen suodatus
Identiteettipohjaiset tietoturvapalvelut
Päätelaitteiden tietoturvaratkaisut
Etäyhteydet
Keskitetyn todentamisen hyödyntäminen dataverkossa
BYOD ja tietoturva
 Yksilön vastuu tietoturvassa

Käyttäjiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset
Luottamus hyökkäystyökaluna
Internet-selaimen turvallinen käyttäminen
Vinkkejä etäyhteydessä olevan Käyttäjän tietoturvan parantamiseksi
Yritys ei voi taata 100% tietoturvaa – Käyttäjällä on aina vastuuta
 IT-Järjestelmän tietoturvan osa-alueet

Käyttöjärjestelmät
Sovellukset
Tietokannat
Eri rajapinnat tietojärjestelmään
Todentaminen ja identiteetin hallinta
Päivitykset ja muutosten hallinta
 Tietoturvan mittarit

Suorat investoinnit
Epäsuorat investoinnit
Tietoturvan tavoitteet ja niiden mittaaminen
Total Cost of Ownership (TCO)
Kustannusten perusteleminen 

Näytä lisää Sulje